Mi ez? | About


Amikor közel 20 éve beültem egy lakásba meditálni, még nem tudtam mi előtt állok. Most viszont tudom mi után vagyok. Ám az a tény, hogy én tudom, elég kevés egy olyan világban, ahol a pénz határoz meg mindent. Az első és legfontosabb, hogy megértsd. Nálam a pénz nem határoz meg mindent.

Egy fejlett ember, aki tiszteli a magánszférát, ezt úgy érti, ahogy én. Azaz a pénz miatt nem adom fel az elveimet, pláne a céljaimat. Tehát tisztában van azzal, hogy mondhatok neki nem-et. A nem fejlett ember ha ilyet hall, hogy "a pénz nem fontos" vagy "vannak a pénznél lényegesebb dolgok", bennem már egy balekot lát. Egy olyan prédát, akin élősködhet. A fejletlen ember másik típusa pedig begerjed az ellenvetésre és addig nem nyugszik, míg amit akar, meg nem szerzi magának.

A spirituális hadviselést akkor fejlesztettem ki, amikor megjelent az életemben az utóbb említett két típus. Ezt aztán a tökélyre fejlesztettem és rájöttem arra is, hogy gyógyításra is lehet használni. Meg sok minden másra is.
When I sat in an apartment to meditate for nearly 20 years, I still didn’t know what I was facing. But now I know what I'm after. But the fact that I know there is quite a bit in a world where money defines everything. The first and most important thing is to understand. For me, money doesn’t define everything.

An advanced person who respects privacy understands this as I do. That is, I don’t give up my principles because of the money, especially my goals. So he/she is aware that I can say no to him/her. The underdeveloped person, when he/she hears such that "money is not important" or "there are things more important than money", already sees a sucker in me. A prey you can parasite. The other type of underdeveloped man, on the other hand, boils down to opposition and doesn’t rest until he/she gets what he/she wants for himself/herself.

I developed spiritual warfare when the latter two types appeared in my life. I then developed this to perfection and also realized that it can be used for healing. And much more.